sobota, 9 maja 2015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zjednoczmy się bracia i splećmy swe dłonie”

Podczas I Dnia Międzykulturowego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Zjednoczmy się bracia i splećmy swe dłonie".


Celem konferencji było ukazanie różnorodności kulturowej, zaprezentowanie wybranych państw, narodów, ich historii, kultury, tradycji, uświadomienie różnorodności kultur, omówienie określonych barier w komunikacji międzykulturowej, a także aktualnych problemów międzynarodowych.

Studenci zastanawiali się nad szansami wynikającymi z dialogu międzykulturowego oraz słusznością idei powszechnego braterstwa.
Konferencja wzbogacona została o panel ekspercki, w którego skład weszli wykładowcy-przedstawiciele różnych kręgów kulturowych: prof. dr hab. Henryk Stroński, dr hab. Bara Ndiaye, dr Renata Rozbicka, mgr Elke Sowul.

Tematyka Studenckiej Konferencji Naukowej obejmowała następujące zagadnienia:

  • kultura materialna i duchowa krajów/narodów,
  • etykieta i obyczajowość,
  • historia krajów/narodów,
  • kuchnia, kulinaria,
  • system polityczny/władza,
  • słynne osobistości (postaci historyczne, politycy, artyści, działacze społeczni, naukowcy) i ich wpływ na społeczeństwo,
  • społeczeństwa i systemy społeczne (charakterystyka, podziały),
  • konflikty na tle rasowym (geneza, przebieg, skutki, własne opinie),
  • rasizm, antysemityzm, homofobia, stereotypy i ich wpływ na relacje międzyludzkie,
  • główne bariery w dialogu międzykulturowym (jak je pokonywać?).

Otrzymaliśmy 26 zgłoszeń uczestnictwa w konferencji. Tematyka referatów była bardzo zróżnicowana. Prelegenci przybliżyli tajniki kuchni francuskiej, zaprezentowali orientalne kultury Chin i Japonii, a także omówili systemy edukacyjne wybranych kręgów kulturowych. Przenieśliśmy się w czasie i spojrzeliśmy na XVI-wieczną Anglię w świetle relacji Merkuriusza sarmackiego z Niderlandów i Anglii. Było też coś dla wielbicieli brytyjskiego rocka. Postaraliśmy się zrozumieć bariery w komunikacji międzykulturowej oraz odpowiedzieliśmy na pytanie czy idea powszechnego braterstwa jest utopią?

Sekcja A Historia i polityka – od braterstwa po antysemityzm 
Sekcja B Tradycja, (pop)kultura, kuchnia – od Warmii po Japonię


fot. Elżbieta Klimus

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz