czwartek, 20 sierpnia 2015

Rozkład godzinowy konferencji "Religia w kontekście kulturowym"


 Przedstawiamy godzinowy rozkład konferencji organizowanej w ramach II Dnia Międzykulturowego.11.30-12.40 Oficjalne rozpoczęcie konferencji oraz panel ekspercki

12.40-13.00 Przerwa kawowa i podział na sekcje

Sekcja 1 Dawne i obecne ziemie polskie

13.00-13.15 mgr Grażyna Czerniak, UWM, Postać kapłana na tle pogańskiej społeczności Bałtów
13.15-13.30 mgr Łukasz Faszcza, UwB, Wpływ obrządków pogańskich na tradycję chrześcijańską na obszarze północno-wschodniej Polski
13.30-13.45 mgr Jolanta Kowalik, UWM, Wpływ religii katolickiej na stosunki polsko-litewskie za panowania Zygmunta I Starego (1506-1548)
13.45-14.00 Katarzyna Michalska, UWM, Wpływ polskiego duchowieństwa na rozwój nauki i kształtowanie stylu naukowego na przykładzie działalności ks. Jana Krzysztofa Kluka
14.00-14.10 Dyskusja
14.10-14.25 Przerwa kawowa
14.25-14.40 Monika Kaniecka, UW, Od niderlandzkich uchodźców do nadwiślańskich kolonistów. Rola mennonitów w dziejach osadnictwa olenderskiego na Mazowszu w XVIII-XX w. na przykładzie ziemi gostynińskiej
14.40-14.55 mgr Artur Jemielita, ChAT, Mariawici w rodzinie starokatolickiej – ważny partner czy nieproszony gość?
14.55-15.10 Katarzyna Wieliczko, UJ, Życie religijnej społeczności żydowskiej w PRL
15.10-15.25 Dyskusja i zakończenie konferencji w sekcji 1


Sekcja 2 Europa i świat

13.00-13.15 Jerzy Fatyga, KUL, Wierzenia Egipcjan za panowania XVIII dynastii
13.15-13.30 mgr Maciej Wacławik, UJ, Coś nowego? – Chrześcijaństwo a inne religie
13.30-13.45 mgr Marcin Męcina, UŁ, Franków i Greków spory w Lyonie i Florencji
13.45-14.00 Barbara Pietrewicz, UWM, Chęć rozwodu czy przemiany społeczne - o powstaniu Church of England
14.00-14.10 Dyskusja
14.10-14.25 Przerwa kawowa
14.25-14.40 mgr Bożena Ronowska, UG, Czarownica – wyrachowana wspólniczka szatana czy ofiara reformacji?
14.40-14.55 Dagmara Grabowska, UJ, Protestantyzm a mieszczaństwo francuskie na podstawie prozy XIX-wiecznej
14.55-15.10 Michał Borzuta, UWM, Anton LaVey – człowiek który sprzedał Szatana
15.10-15.25 Ewa Aniela Jerzyło, UWM, Motywy chrześcijańskie na wybranych przykładach z literatury i malarstwa

15.25-15.40 Dyskusja i zakończenie obrad w sekcji 2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz